Oferta

Przychodnia Specjalistyczna MEDIMED udziela świadczeń zdrowotnych w ramach dwóch poradni:

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Proponuje leczenie wszystkim osobom, które ukończyły 18 rok życia (bez ograniczenia górnego przedziału wieku) i skarżą się na wszelkiego rodzaju zaburzenia psychiczne m.in. dolegliwości związane z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami snu, odczuwają negatywne skutki długotrwałego stresu. Poradnia obejmuje leczeniem również osoby z zaburzeniami psychotycznymi.

Poradnia Psychologiczna i Pracownia Psychoterapii Indywidualnej

Poradnia Psychologiczna i Pracownia Psychoterapii Indywidualnej zajmuje się wszelkimi problemami natury psychicznej z wyjątkiem terapii małżeńskiej.

Wykonujemy również badania diagnostyczne:

  • Osobowości
  • Zmian organicznych w ośrodkowym układzie nerwowym (badanie neuropsychologiczne)
  • Poziomu rozwoju poznawczo intelektualnego (iloraz inteligencji -IQ)

Pracownia Diagnostyki Psychologicznej:

Wykonujemy badania osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń: palną, gazową, myśliwską, sportową (myśliwi, sportowcy, inspektorzy transportu drogowego, ochraniarze, konwojenci).

Przeprowadzamy badania dla sędziów, prokuratorów i kuratorów oraz kandydatów do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, kuratora sądowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.03.2002r., w sprawie badań lekarskich i psychologicznych.