O nas

Jesteśmy z Wami od 2004 roku. Podstawą naszej działalności jest troska o dobre samopoczucie naszych pacjentów.

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO  MEDIMED udziela świadczeń zdrowotnych w ramach trzech poradni:

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dorosłych  

Proponuje leczenie wszystkim osobom, które ukończyły 18 rok życia (bez ograniczenia górnego  przedziału wieku) i skarżą się na wszelkiego rodzaju zaburzenia psychiczne  m.in. dolegliwości związane z zaburzeniami nastroju,  zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami snu, odczuwają negatywne skutki długotrwałego stresu. Poradnia obejmuje leczeniem również osoby z zaburzeniami psychotycznymi.

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży (6-18 lat)

Poradnia Wieku Rozwojowego proponuje leczenie dla dzieci od 6 roku życia do osiągnięcia pełnoletniości.

Leczymy: zaburzenia zachowania, zaburzenia odżywiania, zaburzenie opozycyjno-buntownicze, zaburzenia lękowe, fobie, natręctwa, zaburzenia nastroju, zaburzenia emocjonalne, moczenie nocne, tiki, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, zaburzenia psychotyczne, schizofrenię, zaburzenia funkcjonowania społecznego, zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD), upośledzenia umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe (np. zespół Aspergera, autyzm).

Poradnia Psychologiczna i Pracownia Psychoterapii Indywidualnej

Poradnia Psychologiczna i Pracownia Psychoterapii Indywidualnej zajmuje się wszelkimi problemami natury psychicznej z wyjątkiem terapii małżeńskiej.

Wykonujemy również badania diagnostyczne:

  • Osobowości
  • Zmian organicznych w ośrodkowym układzie nerwowym (badanie neuropsychologiczne)
  • Poziomu rozwoju poznawczo intelektualnego (iloraz inteligencji -IQ)

Pracownia Diagnostyki Psychologicznej:

Wykonujemy badania osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń: palną, gazową, myśliwską, sportową (myśliwi, sportowcy, inspektorzy transportu drogowego, ochraniarze, konwojenci).

Psychiatra czy psycholog?

Wbrew powszechnym pozorom nie są to synonimy i oznaczają dwa, zupełnie niezależne zawody.

Psychiatra jest lekarzem, a psychiatria jedną ze specjalizacji lekarskich, tak samo jako pediatria, kardiologia czy ginekologia. Psychiatra zajmuje się stawianiem diagnozy lekarskiej, podejmowaniem decyzji o leczeniu i przepisywaniem ewentualnych leków a psycholog przede wszystkim prowadzeniem psychoterapii. Często bardzo blisko ze sobą współpracują we wszystkich etapach leczenia pacjenta, uzupełniając wzajemnie swoją wiedzę. Psychiatra może zlecić podjęcie psychoterapii lub konsultację u psychologa, a psycholog wizytę u psychiatry.

Pamiętaj, że podczas wizyty u psychiatry, jak u każdego innego lekarza, masz prawo mieć wątpliwości i zadawać pytania. Nie bój się tego robić. Wizyta u psychiatry jest ważna dla Ciebie, a zdrowie to nie tylko brak objawów choroby, ale także lepsza jakość życia, satysfakcjonujące relacje z innymi, dobry nastrój i poczucie sensu istnienia.

Call Now ButtonZadzwoń do nas