Nasze Poradnie

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dorosłych

Proponuje leczenie wszystkim osobom, które ukończyły 18 rok życia (bez ograniczenia górnego przedziału wieku) i skarżą się na wszelkiego rodzaju zaburzenia psychiczne  m.in. dolegliwości związane z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami snu, odczuwają negatywne skutki długotrwałego stresu. Poradnia obejmuje leczeniem również osoby z zaburzeniami psychotycznymi.

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci I młodzieży (6-18 lat)

Leczymy:

zaburzenia zachowania, zaburzenia odżywiania, zaburzenie opozycyjno-buntownicze, zaburzenia lękowe, fobie, natręctwa, zaburzenia nastroju, zaburzenia emocjonalne, moczenie nocne, tiki, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, zaburzenia psychotyczne, schizofrenię, zaburzenia funkcjonowania społecznego, zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD), upośledzenia umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe (np. zespół Aspergera, autyzm).

Jak przygotować się do wizyty z dzieckiem. 

Psychiatra pyta o wiele rzeczy, dlatego do rozmowy warto się przygotować. Specjalista zbiera szczegółowy wywiad zarówno osobisty, jak i rodzinny. Jest on niezbędny do postawienia diagnozy i podjęcia leczenia. Pytania dotyczą przebiegu ciąży i porodu, rozwoju dziecka od urodzenia do chwili obecnej, jak i samego problemu. Psychiatra rozmawia i z rodzicami, i z dzieckiem. Zwykle rodzice są proszeni o dostarczenie wszelkiej dokumentacji dotyczącej dziecka, od badań, przez opinię psychologa, po informacje z zakresu leczenia szpitalnego. Możliwe, że psychiatra dziecięcy zleci badania, takie jak badanie EEG, EKG, badania krwi, badania słuchu, badania okulistycznego, jak również tomografię czy rezonans magnetyczny. Czasem trzeba przeprowadzić testy psychologiczne. To dlatego postawienie diagnozy wymaga zarówno czasu, zaangażowania pacjenta, rodziców i lekarza, jak i kilku spotkań.

Pracownia Diagnostyki Psychologicznej

Wykonujemy badania osób:
 ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń: palną, gazową, myśliwską, sportową (myśliwi, sportowcy, inspektorzy transportu drogowego, pracownicy ochrony, konwojenci).

 Zatrudnionych na stanowiskach:
sędziego,  prokuratora, kuratora  oraz,

kandydatów do objęcia urzędu:

sędziego, prokuratora, kuratora sądowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.03.2002r., w sprawie badań lekarskich i psychologicznych.

Pracownia Psychologii i Psychoterapii

 

Psychoterapia jest cyklem spotkań, w których Pacjent w klimacie zaufania i poczucia bezpieczeństwa z pomocą terapeuty może lepiej poznać i zrozumieć siebie. Istotne jest odkrywanie i rozwijanie swoich zasobów i mocnych stron, a także umiejętność ich efektywnego wykorzystywania w codziennym życiu osobistym i zawodowym. Psychoterapia jest też ukierunkowana na podwyższenie samooceny i ustabilizowanie poczucia własnej wartości.

Zapraszamy osoby, które: 

 • chcą poznać i zrozumieć siebie, zmienić coś w swoim życiu
 • poprawić relacje z osobami bliskimi lub  z innymi ludźmi
 • pragną podwyższyć swoją samoocenę, ustabilizować poczucie własnej wartości
 • potrzebują wsparcia w poszukiwaniu najlepszego dla siebie rozwiązania bieżącego problemu bądź w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami i uczuciami
 • przeżywają kryzys osobisty
 • doświadczyły trudnych przeżyć, urazu psychicznego
 • utraciły bliską osobę lub przeżyły stratę w innym znaczeniu
 • cierpią na zaburzenia lękowe (nerwicowe), depresyjne, osobowości
 • doświadczają przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej.

Zakład psychiatrii sądowej

PION KARNY:
 • lek. Grzegorz Wasiński – specjalista psychiatra (sprawy karne, wykonywanie orzeczeń karnych, wykroczenia)
 • lek. Agata Bromowicz – specjalista seksuolog i psychiatra (sprawy karne, wykonywanie orzeczeń karnych)
 • lek. Anna Chojnacka-Gabryel – specjalista psychiatra (sprawy o wykroczenia, wykonywanie orzeczeń karnych przy powołaniu 1 biegłego)
 • mgr Marzena Gemra – psycholog (sprawy karne, wykonywanie orzeczeń karnych, wykroczenia)
PION CYWILNY
 • lek. Anna Chojnacka-Gabryel – specjalista psychiatra (sprawy cywile, rodzinne, ubezpieczeń społecznych i pracy)
 • mgr Aleksandra Zych-Krzemińska (sprawy cywilne, ubezpieczeń społecznych i pracy)

Badania są przeprowadzane na zlecenie (postanowienie) sądu lub prokuratury.

Nie przeprowadzamy badań i nie wydajemy opinii prywatnych.
Call Now ButtonZadzwoń do nas